12 October, 2007

If I Can't Dance - Antwerp


IF I CAN’T DANCE,
I DON’T WANT TO BE PART OF YOU REVOLUTION
Edition II episode 4: Feminist Legacies and Potentials in Contemporary Art Practice
28.10.07 - 06.01.08

MuHKA
Museum of Contemporary Art Antwerp
Leuvenstraat 32 2000 Antwerp Belgium
T + 32 [0]3 260 99 99
info@muhka.be

http://www.muhka.be


The fourth and final episode of the second edition of If I Can't Dance... focusing on Feminist Legacies and Potentials in Contemporary Art Practice will open with a large-scale exhibition at the MuHKA [Museum of Contemporary Art Antwerp] this October combining elements from the collection with a series of works by invited artists. The exhibition assembles works by artists of various generations: artists who were expressive about feminist issues during the 60s and 70s, such as Sanja Ivekovic, Lili Dujourie and Jef Geys; artists who built up a critical body of work during the 80s, such as Jutta Koether; the generation born around 1968 including among others Hito Steyerl, Cathy Wilkes and Karl Holmqvist; and the youngest generation including among others Katarina Zdjelar and Falke Pisano.

To accompany the exhibition If I Can't Dance… has devised a project, which unfolds over three cities and comprises a film programme at MuHKA_media [Antwerp], a symposium at De Balie [Amsterdam] and a performance programme at the Huis a/d Werf [Utrecht]. As a rolling collaborative and critical platform If Cant Dance… is delighted to work again with many of the art and theatre institutions which have partnered us in this two year exploration in the creation of a transnational and large scale programme this autumn and winter.
___

With work by: Lili Dujourie, Jef Geys, Unni Gjertsen, Karl Holmqvist , Sanja Ivekovic, Jutta Koether, Sarah Pierce, Falke Pisano, Erik van Lieshout, Frances Stark, Hito Steyerl, Annie-Mie Van Kerckhoven, Cathy Wilkes, Haegue Yang and Katarina Zdjelar

curators: Frederique Bergholtz and Annie Fletcher [If I Can’t Dance…]

Programme:
SAT 27.10.07
5pm - 9pm OPENING
Location: MuHKA [Leuvenstraat 32 Antwerp, BE]

6pm - 9pm DJ ZEBRA
location: MuHKAFE [Leuvenstraat 32 Antwerp, BE]

SUN 28.10.07
11.30am - 6pm SYMPOSIUM
Location: de Balie [Kleine Gartmanplantsoen 10 Amsterdam, NL]

FRI 2 & SAT 3.11.07
7pm - 12am PERFORMANCE PROGRAMME
Location: Huis a/d Werf [Boorstraat 107 Utrecht, NL]

SAT 15 & SUN 16.12.07
3pm, 5pm and 8pm FILM PROGRAMME
Location: MuHKA_media [Waalsekaai 47 Antwerp, BE]

FRI 21 & SAT 22.12.07
8pm FILM PROGRAMME
Location: MuHKA_media [Waalsekaai 47 Antwerp, BE]

Check for more information:
http://www.muhka.be or http://www.ificantdance.org

Contact and information:
MuHKA
Museum of Contemporary Art Antwerp
Leuvenstraat 32 2000 Antwerp Belgium
T + 32 [0]3 260 99 99
info@muhka.be

___

Partners Edition II If I Can’t Dance…: Huis & Festival a/d Werf, Utrecht [NL], March & May 2006, de Appel, Amsterdam [NL], November 2006 - January 2007, Huis & Festival a/d Werf, Utrecht [NL], May 2007 | MuHKA, Antwerp [BE], October 2007 - January 2008

If I Can’t Dance… is financially supported by: the Netherlands Foundation for Visual Arts, Cultuurfonds BNG, Prins Bernhard Cultuurfonds, British Council and the Mondriaan Foundation.

MuHKA is an initiative an initiative of the Flemish Community and supported by the Province of Antwerp, the City of Antwerp , National Lottery and Klara

================

tentoonstelling

If I can't dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution

27 okt 2007 - 06 jan 2008


Edition II: “Feminist Legacies And Potentials In Contemporary Art Practice”


In het vierdelige project Feminist Legacies And Potentials In Contemporary Art Practice wordt nagegaan welke ideeën er vandaag leven bij kunstenaars als het om feminisme gaat en vooral welke vorm zij daaraan geven.

Klik hier voor een grotere versie van deze foto
Unni Gjertsen Creative History, 2004Hoe verhouden kunstenaars zich anno 2007 tot de erfenis van het werk dat hun collega’s ontwikkelden in de afgelopen decennia? Vinden en articuleren zij hun eigen, hedendaagse stem? Het vierde en laatste luik van dit project gaat in het najaar door in het MuHKA.
Feminist Legacies And Potentials In Contemporary Art Practice is een project van If I Can’t Dance... een reizend platform voor performatieve praktijken in de beeldende kunst. Het platform vertrekt vanuit een open vraagstelling en neemt die met kunstenaars en andere cultuurproducenten gedurende een langere tijdsperiode onder de loep. Het ontleent zijn naam aan een uitspraak van de anarchiste Emma Goldman: “If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution”.
De vraag naar de betekenis van het feminisme voor en door de beeldende kunstpraktijk was het logische gevolg van de interesse van If I Can’t Dance... in performance, een discipline waarin actief met feministische vraagstukken is gewerkt. Werk van hedendaagse kunstenaars die dit onderwerp adresseren en de maatschappelijke discussie rond dit thema die binnen onze cultureel diverse samenleving opnieuw op gang is gekomen, riepen dan weer de vraag op wat het potentieel is van feminisme vandaag.
Feminist Legacies And Potentials In Contemporary Art Practice is geen tentoonstelling óver feminisme. Het is een tentoonstelling die een beeld wilt geven van de verschillende manieren waarop het feminisme, als denkstroming, beweging en overtuiging de beeldende kunstpraktijk informeert, beïnvloedt en inspireert. Het feminisme is een belangrijke kracht geweest achter de transformatie van kunst in de periode 1960-70. Zo verbond feministisch georiënteerde kunst zich met noties van neo-kolonialisme en rassenproblematiek, brak zij disciplines open en trad zij pionierend op binnen het terrein van kunst in de openbare ruimte, legde zij de politieke lading van representatie bloot en stond zij aan de wieg van institutionele kritiek.
De tentoonstelling wil laten zien hoe kunstenaars vandaag, vrouwen en mannen, van Westerse en niet-Westerse afkomst, met deze erfenis omgaan, waar zaken worden gerecapituleerd, welke nieuwe onderwerpen op de agenda worden gezet.

Tentoonstelling


Klik hier voor een grotere versie van deze foto
Lili Dujourie, Hommage à...III, 2002, video stillDe tentoonstelling brengt werk samen van kunstenaars van verschillende generaties. Kunstenaars die zich in de jaren 1960-70 over feministische vraagstukken hebben geuit, zoals Sanja Ivekovic en Lili Dujourie zijn vertegenwoordigd, net als kunstenaars die in de jaren tachtig een kritisch oeuvre opbouwden, zoals Jutta Koether. De generatie geboren rond 1968 is vertegenwoordigd met o.a. Hito Steyerl, Cathy Wilkes en Karl Holmqvist; de jongste generatie door o.a. Katarina Zdjelar en Falke Pisano.
----
> rondleidingen
> wandelgesprek: elke ZO m.u.v. de laatste ZO van de maand 14.00-15.00
> museumontbijt: elke laatste ZO van de maand 10.30-13.00

Filmprogramma
In MuHKA_media zal Edwin Carels een filmprogramma samenstellen met werk van feministische cineasten. Op het programma staan o.a. de klassiekers Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles [1975] van Chantal Akerman en Riddles of the Sphinx [1977] van Laura Mulvey en Peter Wollen, maar ook Anna Biller’s Viva [2001].
---
> MuHKA_media, Waalsekaai 47 2000 Antwerpen
> kijk voor meer info op www.muhka.be/film

Performance programma
VR 02.11-ZA 03.11

Parallel aan de tentoonstelling in het MuHKA, wordt in Huis a/d Werf in Utrecht een performance programma georganiseerd. Hier geven o.a. Heather Allen en Katarina Zdelar acte de présence.
---
> Huis a/d Werf Boorstraat 107 Utrecht Nederland
> T +31[0]30 231 53 55
> www.huisaandewerf.nl

Symposium
ZO 28.10 12.00

Het slotsymposium van Feminist Legacies And Potentials In Contemporary Art Practice borduurt voort op de twee eerdere symposia die If I Can’t Dance... organiseerde. Het zal verder ingaan op noties van ‘global feminism’ met als sprekers o.a. Rosi Braidotti, hoogleraar Vrouwenstudies aan de Universiteit Utrecht, en Connie Butler, samensteller van WACK! Art and the Feminist Revolution en beeldend kunstenaar Hito Steyerl. Het symposium wordt geproduceerd door het MuHKA, Huis en Festival a/d Werf en de Appel.
---
> De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 Amsterdam Nederland
> T +31[0]20 553 51 51
> www.debalie.nl

Publicaties
Begin 2008 wordt een publicatie verwacht – uitgegeven door de Appel – waarin een waaier van kunstenaars verslag doet van zijn of haar ervaringen met feminisme in relatie tot de cultuur en samenleving - in een land of regio waarmee vertrouwd. Naar verwachting zal eind 2008 een Feminism Reader verschijnen, geproduceerd in samenwerking met de partners en Afterall Books.

Reading group
De ‘reading group’ die sinds september 2007 georganiseerd wordt i.s.m. de Appel zal nog vier maal plaatsvinden: in september, oktober en november in de Appel, en in december in het MuHKA.
---
> If I Can’t Dance... wordt geleid door Frederique Bergholtz en Annie Fletcher
> binnen de editie over feminisme werkt If I Can’t Dance... samen met Huis en Festival a/d Werf in Utrecht, de Appel arts centre in Amsterdam en het MuHKA
> kijk voor meer informatie, ook over de ‘reading group’ ook op www.ificantdance.org
> met steun van: Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst; Mondriaan Stichting; Prins Bernhard Cultuurfonds; Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten

No comments: